Publikace k výročí Metalexu je pokřtěna na výstavě Racing Expo

Publikace k výročí Metalexu je pokřtěna

V pátek 8. listopadu se na výstavě Racing Expo uskutečnil slavnostní křest knihy, věnované padesáti letům existence firmy Metalex. Publikace s názvem Půlstoletí v zajetí rychlosti je společným dílem zkušeného autora Marcela Gauseho a fotografa Davida Brázdy,

Petr Bold, generální ředitel společnosti MTX, která plynule navázala na činnost někdejšího Metalexu, ve svém vystoupení připomněl skromné začátky, u nichž sám stál, i pozdější bouřlivý rozvoj podniku, který si vydobyl obrovské zásluhy o vzestup motoristického sportu u nás. Zmínil se i o současných aktivitách, které jsou nadále pevně spjaty s oblastí automobilismu.

Technický ředitel Ivan Solfronk seznámil přítomné s exponáty, které si mohou prohlédnout na stánku MTX na Racing Expu. Zvláště upozornil na vůz MTX Roadster Edition 50, konstrukci, speciálně vytvořenou k oslavě významného jubilea.

Marcel Gause zdůraznil, že na rozdíl od předchozích dvou děl, zasvěcených této tematice, se tentokrát více zaměřil na současné osudy popisovaných typů. Jejich aktuální podobu zachytil svým objektivem fotograf David Brázda.

Poté, co kmotři popřáli knížce hodně štěstí a spokojených čtenářů, řádně její obálku zavlažili šampaňským. Následovala hojně navštívená autogramiáda na stánku MTX.