Eliška Junková v Síni slávy FIVA

Jedním z nejvýznamnějších slavnostních okamžiků letošního Prague Car Festivalu s mezinárodním puncem bylo uvedení Elišky Junkové do Síně slávy FIVA (Mezinárodní federace historických automobilů). Oficiální jmenování převzali vnučka slavné české závodnice Mgr. Markéta Šonková a vnuk Ing. Jiří Junek.

„Je mi velkou ctí, že mohu tady v Praze uctít památku významné ženy Elišky Junkové, královny volantu, jak se jí říkalo,“ uvedl Gian Mario Mollar, generální sekretář FIVA, který jmenování předával. „FIVA je nezisková organizace, která sdružuje přibližně dva miliony členů v 80 zemích světa na 5 kontinentech. Lidí, kteří se liší kulturou, postoji a sociálním postavením, ale spojuje je jeden rys – vášeň pro historická vozidla. Zde, v České republice, je FIVA zastoupena národní autoritou FKHV (Federace klubu historických vozidel) a AVCC (Asociace veteran car clubů) v Autoklubu České republiky. 

O čem je FIVA? Není to snadné vyjádřit několika slovy. Naším posláním je chránit, zachovávat a propagovat světové motoristické dědictví. FIVA tyto cíle sleduje prostřednictvím práce šesti komisí, které představují její operativní složky. Jednou z nejdůležitějších otázek, kterými se zabýváme, je jistě legislativa. V této náročné době jsou historická vozidla někdy považována za hrozbu pro životní prostředí. Naše úsilí směřuje k tomu, abychom vysvětlili zainteresovaným stranám aj politikům v Evropském parlamentu, že tomu tak není, protože jejich dopad na emise je skutečně zanedbatelný. Usilujeme o to, aby včerejší vozidla zůstala na silnicích zítřka. FIVA také certifikuje autenticitu historických vozidel prostřednictvím své technické komise. FIVA má také bohatý kalendář akcí, ve kterém jsou registrovány nejprestižnější události v této oblasti. FIVA pečuje o všechny druhy historických vozidel, nejenom o osobní automobily, ale i nákladní vozy a také o motocykly a pojízdnou zemědělskou a vojenskou techniku.

Všechny tyto činnosti se točí kolem hlavního pilíře, který je kultura. Historická vozidla nejsou pouhými dopravními prostředky, ale kulturními artefakty, opravdovými stroji času, které přenášejí hlas minulosti do dnešních dnů. Za jejich plechovými karoseriemi, uvnitř nýtů a šroubů jejich motorů, se splétaly silné příběhy a vzácné vědomosti a je naší povinností, aby žily i po nás, abychom je předali našim dětem a vnukům, budoucím generacím. Pro dosažení tohoto důležitého cíle FIVA od roku 2016 úzce spolupracuje s UNESCO.

Ale proč jsme dnes tady? Vše začalo v roce 2021, kdy se naše vedení rozhodlo založit Síň slávy na oslavu světově proslulých osobností i neopěvovaných hrdinů automobilové historie. Toto rozhodnutí bylo předána našim členským klubům a federacím. Úspěch byl pozoruhodný, protože se sešlo úctyhodné množství nominací. Abychom mezi nimi mohli vybrat vítěze, a věřte mi nebyla to lehká úloha, sestavili jsme mezinárodní porotu z významných jmen motoristické scény. Jedna členka mezinárodní jury je tu dnes s námi: závodnice s historickými vozidly a novinářka Gaby von Oppenheim. Po jejím boku v jury usedli roková hvězda, ale také významný sběratel historických automobilů Nick Mason, japonský designer Shiro Nakamura, indický soutěžní jezdec Navaz Bathena Sandhu, motoristický novinář ze Singapuru Eli Solomon a dále pak zástupci FIVA Gautam Sen, publicista a duchovní otec této iniciativy, Patrick Rollet, bývalý prezident FIVA a náš současný prezident Tiddo Bresters.

V loňském roce bylo do Síně slávy FIVA uvedeno 14 vybraných kandidátů, mezi nimi superhvězdní designeři jako Marcello Gandini či Giorgetto Giugiaro, proslulí sběratelé a zakladatelé muzeí jako Saulius Karosas z Litvy nebo Roland d´Ieteren z Belgie, dále pak přední osobnosti ve svých oborech jako jej průmyslník Osamu Suzuki nebo polský soutěžní šampion Sobieslaw Zasada a významní novináři a publicisté. 

Letos jsme ocenili devět nových osobností a je zajímavé, že značnou část tvořily ženy, např. irská závodnice Rosemary Smith, Sharsad Hamedani, statečná žena, která zachránila sbírku bývalého iránského šáha a založila v Iránu motoristické muzeum a samozřejmě Eliška Junková.

Není lehké najít slova, která by tuto legendu náležitě oslavila, na její počest bylo vypsáno moře inkoustu a jeden slavný český skladatel jí dokonce věnoval nádhernou jazzovou skladbu Bugatti step. Ocenění, kterým dnes vzdáváme hold její památce má pět kol, jež představují pět kontinentů, a je dalším uznáním jejich úspěchů za 94 let naplněného života. Paměť je mocná věc. Není to jen pohled do zpětného zrcátka a péče o minulost, ale je důležitá i pro budoucnost, protože ti kteří tu byli před námi, nám ukázali cestu, stejně jako při náročném závodě.

A Eliška Junková to rozhodně dokázala, když svými závodními úspěchy více než slovy ukázala, že „žena se může vypracovat na stejnou úroveň jako nejlepší muži“ a že „než si stěžovat, je užitečnější méně reptat a více pracovat k překonání obtíží“.

Představuji si, že je tu dnes s námi, když předáváme toto ocenění jejím potomkům za doprovodu řevu motoru jednoho z vozů Bugatti, které ve svém životě řídila.“

Slavnostního ceremoniálu se z oficiálních hostů dále zúčastnili prezident Autoklubu České republiky JUDr. Jan Šťovíček, první viceprezident AČR a dlouholetý člen legislativní a sportovní komise FIVA Ing. Stanislav Minářík. Stejně jako zástupci veteránských uskupení, jež jsou členy FIVA. 

Prague Car Festival
Prague Car Festival
Prague Car Festival
Prague Car Festival

Na společném snímku zleva: Mgr. František Čečil, Asociace Veterán Car Clubů v AČR; Gian Mario Mollar, generální sekretář FIVA; Gaby von Oppenheim, členka mezinárodní jury; Ing Jiří Junek, vnuk Elišky Junkové; Mgr. Markéta Šonková, vnučka Elišky Junkové; Ing. Marieta Melichárková Vodrážková, členka představenstva OK GROUP, titulárního partnera výstavy OK Group Racing Expo; JUDr. Jan Šťovíček, prezident AČR; Ing. Stanislav Minářík, první viceprezident AČR a dlouholetý člen legislativní a sportovní komise FIVA; Václav Kafka, prezident Federace klubů historických vozidel FKHV