Organizační pokyny

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pořadatel veletrhu: Agentura M-S-P, s.r.o., Hornopočernická 13, 197 00 Praha

Název akce: Racing Expo

Místo konání: PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9

Web: www.racingexpo.cz

 

Termín konání:

9.-11. listopadu 2017 (čtvrtek, pátek, sobota)

 

KONTAKTY

Ředitel veletrhu: Petr Dufek, +420 602 227 666, p.dufek@racingexpo.cz

Koordinátor veletrhu: Martin Apeltauer, +420 608 320 336, m.apeltauer@racingexpo.cz

Technické služby: Veronika Apeltauerová, +420 774 442 126, v.apeltauerova@racingexpo.cz

 

Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv nejasností.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM VELETRHU

Registrace vystavovatelů se závodní technikou a instalace expozic

8. listopadu 2017 - 9:00-20:00 hodin

 

Konání veletrhu pro vystavovatele (otevírací doba pro návštěvníky)

9. listopadu 2017 - 9:00-19:00 hodin (10:00-18:00 hodin)

10. listopadu 2017 - 9:00-19:00 hodin (10:00-18:00 hodin)

11. listopadu 2017 - 9:00-18:00 hodin (10:00-17:00 hodin)

 

Deinstalace veletrhu

11. listopadu 2017 - 17:00-22:00 hodin

 

REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ

Registrace vystavovatelů a instalace expozic majitelů závodní techniky probíhá 8. listopadu 2017 v čase 9:00-20:00 hodin v kanceláři organizátora na výstavišti PVA EXPO PRAHA, kterou najdete ve Vstupní hale 1. Před vaší registrací můžete zaparkovat před Vstupní halou 1.

 

ADRESA VÝSTAVIŠTĚ

Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany

GPS: 50°7‘41.662“N, 14°30‘51.679“E

 

INSTALACE EXPOZIC

Vjezdy a vstupy do areálu jsou povoleny až po řádné registraci. Instalace závodní techniky proběhne 8. listopadu 2017 od 9:00 do 20:00 hodin.

K návozu exponátů používejte návozové vjezdy. Ve 20:00 hod je třeba dokončit instalaci, poté bude areál uzavřen, aby mohl být proveden závěrečný úklid. Výstavní stánky objednané u organizátora akce budou připraveny pro převzetí vystavovatelem ve středu 8. listopadu po 12 hodině.

 

DEINSTALACE EXPOZIC A ODVOZ ZÁVODNÍ TECHNIKY

11. listopadu 2017 - 17:00-22:00 hodin

Při nedodržení stanoveného termínu vám bude přeúčtována částka stanovená pronajímatelem. Pokud na podlaze zůstanou stopy po lepicí pásce či jiné těžce odstranitelné stopy, budou vám náklady na jejich odstranění fakturovány.

Upozornění: Při likvidaci stánků dochází k nepřehledné situaci, proto je ve vašem zájmu si majetek volně ležící střežit a všechny exponáty a drahá zařízení odvézt bezprostředně po skončení akce.

 

VJEZDY A VSTUPY DO VÝSTAVNÍCH PROSTOR

a) příprava veletrhu

Vjezdy a vstupy do areálu jsou povoleny až po řádné registraci.

Dodržujte prosím pokyny místní pořádkové služby při vykládání a parkování vozů. Do haly se smí vjet pouze s řádně označenými exponáty (výstavní automobily) nebo s vozy, které vezou exponát. Pro vykládku běžného materiálu a zboží jsou určena parkoviště podél výstavních hal.

 

b) vlastní akce

Vjezdy do areálu a parkování na parkovišti pro vystavovatele je možné pouze na základě zakoupené parkovací karty. Volný vstup do areálu je povolen pouze na základě předložení vystavovatelských průkazů.

 

PARKOVACÍ KARTY

Parkovací karty objednávejte předem do termínu uzávěrky 3. 11. 2017 na www.exposervices.cz.

K vyzvednutí budou při registraci vystavovatelů v kanceláři organizátora v areálu PVA EXPO PRAHA. Cena za 1 parkovací kartu (1 parkovací místo pro osobní vozidlo) pro denní parkování po všechny výstavní dny je 500 Kč bez DPH.

Karta umožňuje majiteli parkování osobního vozidla na vyhrazených místech uvnitř výstavního areálu, v době od 9 do 19 hodin. Karta je platná po všechny dny konání akce. Výjimku tvoří pouze valníky na exponáty, pro které je vyhrazeno speciální parkoviště. Jeho umístění získáte na vyžádání při registraci.

 

Upozornění: Noční parkování v areálu výstaviště není povoleno, pod pokutou 2000 Kč. V případě parkování vozů v areálu výstaviště bez platné parkovací karty bude fakturován poplatek 2000 Kč/1 vozidlo.

Žádáme o respektování dopravního značení v areálu, pokynů pracovníků dopravní, pořadatelské a bezpečnostní služby, Policie ČR. Vozidla, jejichž řidiči neuposlechnou pokynů, a která zapříčiní neprůjezdnost, budou na jejich náklady odtažena.

 

PARKOVÁNÍ MIMO AREÁL

Parkovací plochy si nezávisle na pořadateli akce spravuje výstaviště PVA EXPO PRAHA, které stanovilo cenu parkovného na 150 Kč/den (venkovní štěrkové parkoviště), respektive 500 Kč po celou dobu trvání akce (uvnitř areálu s parkovací kartou). Pro parkování mimo areál doporučujeme následující parkovací plochy v bezprostřední blízkosti výstaviště:

 

1. Tisk a pozvaní hosté

Parkování zdarma přímo v místě konání. Určeno pouze pro akreditované novináře a předem nahlášené hosty akce.

 

2. parkoviště P+R (Park + Ride) u stanice metra Letňany

Přes 600 parkovacích míst, cena 20 Kč/den, 2 minuty chůze na výstaviště

 

3. ulice Beladova u stanice metra Letňany

Podélné stání zdarma , 2 - 5 minut chůze na výstaviště

 

4. PVA EXPO PRAHA

Prostory výstaviště pouze pro držitele parkovacích karet zakoupených při registraci. Cena parkovací karty 500 Kč. Ostatní prostory 150 Kč/den.

 

VSTUPNÉ

Vstupné na akci je možné zakoupit za zvýhodněné ceny v předprodeji. Pro vystavovatele je zde zároveň možnost využít speciální nabídku na www.exposervices.cz.

 

Ceny vstupného zakoupeného přímo na akci:

Celodenní vstupenka pro dospělé - 200 Kč

Vstupné pro studenty a děti nad 120 cm - 100 Kč

Děti do 120 cm zdarma

Novináři a ostatní media zdarma nebo se slevou dle těchto podmínek.

 

DOPROVODNÁ VOZIDLA PŘEPRAVNÍ VOZÍKY

Doprovodná vozidla mají vjezd do areálu výstaviště povolen pouze ve středu 8. listopadu a musejí být zaparkována přesně podle pokynů pořadatele. V případě porušení může pořadatel vozidlo nechat odtáhnout na náklady majitele. Přepravní vozíky lze po celou dobu akce nechat zaparkovány v areálu výstaviště na označeném parkovišti za výstavními halami. S takto zaparkovanými vozíky nebude ovšem možné v době veletrhu z areálu výstaviště vyjet, s čímž musejí jejich majitelé počítat.

 

KOMERČNÍ REKLAMA

Pro všechny vystavovatele závodní techniky platí omezení komerční reklamy na jeden reklamní roll-up nebo banner na každý vystavený exponát. Jiný rozsah je třeba předem dohodnout s pořadatelem akce. Tolerovány jsou veškeré reklamní samolepky umístěné přímo na voze.

 

UBYTOVÁNÍ

Praha nabízí téměř neomezené možnosti ubytování všech kategorií. Široký výběr v okolí konání akce najdete zde.

 

OSTATNÍ

Vzhledem k charakteru akce, na které se nacházejí i děti, je zakázáno v případě aktivit typu bodypainting malování na tělo bez zakrytí dámského těla např. spodním dílem plavek.

 

DALŠÍ SLUŽBY

Ochrana majetku

Po uzavření prostor, denně po 19 hod. (v době konání veletrhu), resp. po 22 hod. v době montáže a 24 hod. v době demontáže, je hala chráněna bezpečnostní službou. Organizátor neručí za škody zaviněné třetí osobou v době konání veletrhu, jeho montáže a demontáže, proto doporučujeme vystavovatelům zajistit ochranu svého majetku běžnými prostředky a pojistnou smlouvou.

Ve všech prostorách je možné objednat individuální ostrahu stánku v nočních hodinách. Ostraha stánku je individuálně řešená služba.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte nejpozději do 31. 10. 2017 e-mailem na v.apeltauerova@racingexpo.cz.

 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdravotní služba bude v provozu po celou dobu akce v areálu PVA EXPO PRAHA.

 

RYCHLOST V AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ

V areálu výstaviště je povolena max. rychlost 20 km/h, ve výstavní hale je max. rychlost stanovena na 10 km/h. Zároveň je potřeba dbát všech pokynů pořadatelů veletrhu. V případě jejich porušení může být vystavovatel z akce kdykoliv vyloučen bez nároku na vrácení vstupného nebo nákladů na jeho prezentační prostor.